Orgelpijpjes


OP - algemene vergadering - 24-03-2023

Agenda

 1. goedkeuring vorig verslag (zie website)
 2. activiteiten van het voorbije jaar 2022
 3. financieel verslag 2022
 4. budgettering 2023
 5. kwijting van de bestuursleden
 6. ontslag en aanmelding ‘Helpende handen’
 7. vooruitzichten 2023 en verder
 • 2023
  • 06/04/2023 om 19.00 uur viering Witte Donderdag
  • 09/04/2023 gezinsviering Pasen
  • 23/04/2023 voorbereiding vormsel
  • 18/05/2023 viering Eerste Communie
  • 28/05/2023 viering Pinksteren
  • 11/06/2023 dankviering, gezinsviering
  • 30/06/2023 oefenconcertje ECJ + zomerdrink
  • 02/07/2023 viering + bakje Troost + viering overleden oud-OP en oud-bestuurleden
  • 5-13/07/2023 Europa Cantat Junior, Gent
  • 13/08/2023 viering
  • 10/09/2023 viering
  • 03/10/2023 Infoavond voor ouders
  • 21/10/2023 spaghetti avond
  • 04/11/2023 Koorwandeling
  • 05/11/2023 viering voor de overledenen
  • o.v. 25/11/2023 Klankenroute Dirk Bouts
 • 2024
  • 8-11/04/2024 repetitiedagen
  • o.v. weekend 01/05/2024 Europees Muziekfestival voor de jeugd Neerpelt
  • 22/09/2024 Festival “LeuvenbeKOORt”
  • 14&15/12/2024 Kerstconcert “Améézing Christmas” met harmonie van Herent
 1. werkgroepen
  • Website
  • PR
  • Uniformen
 2. varia

Meer informatie over onze vzw vindt u hieronder.

We hopen u dan te ontmoeten!

Lieven Vandermeersch, voorzitter

Lieve Rondou, secretaris


V.Z.W. De Orgelpijpjes


Een woordje uitleg

Wat is de doelstelling en taak van de V.Z.W. ?

De Orgelpijpjes wensen bij kinderen een actieve belangstelling voor muziek te wekken en dat op een zo breed mogelijke basis en in de meest ruime zin. Dit weerspiegelt zich in een waaier van activiteiten naast het koorzingen zelf (concerten, festivals, reizen, uitstappen, Orff-ensemble,…). Om dit alles in goede banen te leiden (en de dirigenten de taak wat lichter te maken) is er de v.z.w. die op een gestructureerde basis het reilen en zeilen van het koor ondersteunt.

Wie is de V.Z.W. en hoe werkt die ?

De v.z.w. bestaat uit leden die de doelstellingen van de v.z.w wensen te ondersteunen. Een aantal van de leden vormen de Raad van Bestuur, die om de drie jaar wordt verkozen. Deze Raad van Bestuur vergadert telkens dit nodig is en minstens vier maal per jaar. Om de leden nauwer bij het koorleven te betrekken worden zij gewoonlijk voor deze vergadering uitgenodigd.

Op de jaarlijkse algemene vergadering worden naast Raad van Bestuur en de leden ook alle sympatisanten uitgenodigd (ouders, familie van koorleden en oudere koorleden zelf). Dit alles draagt bij tot een grotere betrokkenheid tussen koorleiding, koorleden, hun ouders en familieleden en de v.z.w.

Wie graag inzage heeft in de verslagen van de voorbije jaren, kan contact opnemen met de voorzitter.

Daarbij wordt in een open en constructief klimaat gewerkt. Iedereen is welkom, alles kan besproken worden, alle voorstellen en initiatieven krijgen aandacht.

Werkgroepen

Naast de Raad van Bestuur bestaan een aantal werkgroepen met specifieke opdrachten en verantwoordelijkheden. Werkgroepen bestaan voor :

 • de PR
 • de recrutering
 • het beheer van de uniformen
 • de publicatie van de website
 • de organisatie van de koorreizen en uitstappen

leden

Rond een kinderkoor - en zeker rond een koor als de Orgelpijpjes - gebeurt heel wat meer dan enkel zingen en repeteren. Vandaar dat helpende handen altijd welkom zijn. Hieronder vind je een lijst van mogelijke taken voor leden. Alles gebeurt op vrijwillige basis.

Wie geïnteresseerd is, kan zich bij de komende Algemene Vergadering als lid opgeven.

 1. Hulp bij de repetities, het betreft vooral de laatste repetities voor concert of deelname aan een wedstrijd – begeleiden van de kinderen en ook een beetje de tucht erin houden. Dit geeft de koorleiding de mogelijkheid om zich volop op het muzikale te concentreren.
 2. Medewerking aan website
 3. Hulp bij spaghetti-avonden of andere « geldopbrengende » niet-muzikale activiteiten en dit zowel bij voorbereiding als tijdens de activiteit zelf
 4. Hulp bij voorbereiding en begeleiding van koorreizen en – uitstappen, koorwandelingen e.d.
 5. Hulp bij voorbereiding (kaartenverkoop, afficheontwerp en -druk, …) en uitvoering van concerten.
 6. Goede ideeën en suggesties aanbrengen die de werking van het koor en de v.z.w. nog beter maken (hier rekenen we ook op de « denkende » leden). Daarom worden de leden uitgenodigd op de Raad van Bestuur die vier maal per jaar doorgaat.

Dit alles helpt ons de doelstellingen van het koor ten volle te realiseren en - belangrijk - je inzet betekent ook een extra motivatie voor de kinderen !!!Orgelpijpjes
OrgelpijpjesEmail:

Gekoppeld aan mailinglist:

Deze website maakt gebruik van cookies om de beste gebruikerservaring te garanderen.Alle info hierover vind je in ons Privacy- en cookiebeleid.

Deze website gebruikt cookies om een ​​goede browse-ervaring te bieden

Deze omvatten essentiële en functionele cookies die nodig zijn voor de werking van de site.

Deze website gebruikt cookies om een ​​goede browse-ervaring te bieden

Deze omvatten essentiële en functionele cookies die nodig zijn voor de werking van de site.

Uw cookievoorkeuren zijn opgeslagen.