Oud leden


Er wordt gewerkt aan een inschrijvingsmodule voor nieuwsbrieven voor enerzijds Oud Orgelpijpjes en anderzijds sympathisanten. Voorlopig kan je je gegevens (Volledige naam, email, adres, periode bij de Orgelpijpjes, ...) doorgeven via info@orgelpijpjes.be