Info over de vzw Orgelpijpjes


Wie is de V.Z.W. en hoe werkt die ?

De v.z.w. bestaat uit leden die de doelstellingen van de v.z.w wensen te ondersteunen. Een aantal van de leden vormen de Raad van Bestuur, die om de drie jaar wordt verkozen. Deze Raad van Bestuur vergadert telkens dit nodig is en minstens vier maal per jaar. Om de leden nauwer bij het koorleven te betrekken worden zij gewoonlijk voor deze vergadering uitgenodigd

Op de jaarlijkse algemene vergadering worden naast Raad van Bestuur en de leden ook alle sympatisanten uitgenodigd (ouders, familie van koorleden en oudere koorleden zelf). Dit alles draagt bij tot een grotere betrokkenheid tussen koorleiding, koorleden, hun ouders en familieleden en de v.z.w.

Wie graag inzage heeft in de verslagen van de voorbije jaren, kan contact opnemen met de voorzitter.

Daarbij wordt in een open en constructief klimaat gewerkt. Iedereen is welkom, alles kan besproken worden, alle voorstellen en initiatieven krijgen aandacht

Volgende: Werkgroepen »


  1. Wat is de doelstelling en taak van de V.Z.W. ?
  2. Leden
  3. Wie is de V.Z.W. en hoe werkt die ?
  4. Werkgroepen