Info over de vzw Orgelpijpjes


Leden

Rond een kinderkoor - en zeker rond een koor als de Orgelpijpjes - gebeurt heel wat meer dan enkel zingen en repeteren. Vandaar dat helpende handen altijd welkom zijn. Hieronder vind je een lijst van mogelijke taken voor leden. Alles gebeurt op vrijwillige basis.

Wie geïnteresseerd is, kan zich bij de komende Algemene Vergadering als lid opgeven.

  1. Hulp bij de repetities, het betreft vooral de laatste repetities voor concert of deelname aan een wedstrijd – begeleiden van de kinderen en ook een beetje de tucht erin houden. Dit geeft de koorleiding de mogelijkheid om zich volop op het muzikale te concentreren.
  2. Medewerking aan het Orgelschrijvertje of Website
  3. Hulp bij spaghetti-avonden of andere « » niet-muzikale activiteiten en dit zowel bij voorbereiding als tijdens de activiteit zelf
  4. Hulp bij voorbereiding en begeleiding van koorreizen en – uitstappen, kerkentochten e.d.
  5. Hulp bij voorbereiding (kaartenverkoop, afficheontwerp en -druk, …) en uitvoering van concerten.

Goede ideeën en suggesties aanbrengen die de werking van het koor en de v.z.w. nog beter maken (hier rekenen we ook op de « » leden). Daarom worden de leden uitgenodigd op de Raad van Bestuur die vier maal per jaar doorgaat.

Volgende: Wie is de V.Z.W. en hoe werkt die ? »


  1. Wat is de doelstelling en taak van de V.Z.W. ?
  2. Leden
  3. Wie is de V.Z.W. en hoe werkt die ?
  4. Werkgroepen