OP nieuwsbrief 2018-06-18 - Planning


Beste koorleden en ouders

Het schooljaar loopt op zijn einde, tijd om al een paar zaken door te geven voor de nabije en verre toekomst.

Vrijdag 22 juni: gewone repetitie

Vrijdag 29 juni: toonmoment van de orgelijntjes en zomerdrink voor alle kinderen en hun ouders.


Vakantierepetities

We leggen de repetities stil van vrijdag 6 juli tot en met vrijdag 3 augustus en starten opnieuw op vrijdag 10 augustus.
De orgelijntjes zijn welkom om tijdens de vakantierepetities met de groten mee te doen.

Eucharistievieringen

De viering begint telkens om 10.00 uur en we zingen in om 9.30 uur.

Schooljaar 2018 - 2019


Nog veel succes met de laatste examens en daarna wacht er een heerlijke vakantie!

Tot vrijdag,
Katrien