OP nieuwsbrief 2017-09-28 - lijst eucharistievieringen


Beste orgelpijpjes en ouders

Hieronder vind je de lijst eucharistievieringen voor het komende jaar. Elke viering waar geen uur bij staat, begint om 10.00 uur en we zingen in vanaf 09.30 uur. Wij rekenen nog steeds op zoveel mogelijk koorleden voor alle vieringen, maar verwachten vooral de kinderen die niet actief zijn in andere parochies. Voor de meerstemmige vieringen en de kerkelijke feestdagen, vragen we van iedereen een extra inspanning aanwezig te zijn.

Alvast bedankt voor jullie fantastische inzet (ook voor de ouders natuurlijk)!

Katrien


Zondag 08/10/17

Woensdag 01/11/17: Allerheiligen
Zondag 19/11/17

Zondag 03 /12/17: Eerste zondag van de advent, gezinsviering
Maandag 25/12/17: Kerstmis, gezinsviering, uniform

Zaterdag 06/01/18 om 18.00 uur(!): gezinsviering aansluitend bij het Sterzingen
Zondag 28/01/18

Zondag 18/02/18: Eerste voorbereidende viering voor de Eerste Communie

Zondag 18/03/18: Tweede voorbereidende viering voor de Eerste Communie
Donderdag 29/03/18 om 19.00 uur: Witte Donderdag
!! inzingen om 18.00 uur, meerstemmige viering, iedereen in uniform

Zondag 01/04/18: Pasen, gezinsviering, uniform
Zondag 22/04/18: Plechtige Geloofsbelijdenis, uniform

Donderdag 10/05/18: Eerste Communie, uniform
Zondag 20/05/18: Pinksteren, dankviering, uniform

Zondag 24/06/18

Zondag 08/07/18

Zondag 12/08/17

Zondag 09/09/17
Zondag 30/09/17
Wat extra uitleg

Wij hebben met de paters Augustijnen al meer dan 50 jaar een stilzwijgende overeenkomst dat we de kerk mogen gebruiken om te repeteren in ruil voor het opluisteren van de zondagsvieringen. Vroeger zongen de orgelpijpjes alle vieringen, zo’n 60 op een heel jaar. Enkele jaren geleden hebben we dit aangepast omdat dit voor geen enkel gezin nog haalbaar was. Voor het schooljaar 2016 - 2017 houden we nog 17 vieringen over!

Dit houdt natuurlijk in dat bijna alle vieringen die we zingen speciale vieringen zijn, waarop het hele koor verwacht wordt. We vragen dus van iedereen een grote geëngageerdheid om aanwezig te zijn op alle vieringen.

Naast deze wederdienst aan de paters Augustijnen is dit bovendien een ideale gelegenheid om podiumervaring op te doen. Het alom bekende ‘oefening baart kunst’ blijft nog steeds actueel. Op die manier kunnen we het nog beter doen op de grote concerten, wedstrijden of cd-opnames in binnen-en buitenland.

Een pittige berekening: als we huur voor een repetitieruimte zouden moeten betalen en geen missen meer zouden zingen, zouden we bijna €300 (!) lidgeld per jaar moeten vragen om te kunnen voortbestaan. Nu kunnen we het voorlopig nog steeds doen met €25 per kind per jaar en we kunnen extra voor publiek zingen. Schitterend toch, of niet?