OP nieuwsflits 2017-10-01 - concert 1 oktober


Beste orgelpijpjes

Jullie hebben het schitterend gedaan vanmorgen. Inderdaad zoals de spreker het zei: ‘Het schooljaar is pas een maand bezig en toch zijn jullie er in geslaagd zo’n fantastische prestatie neer te zetten.’ Ook het publiek was absoluut enthousiast. Enkele mensen die zelf in koren zingen, waren opgetogen over de afwisseling in het programma, de kwaliteit van afwerking, het feit dat jullie zoveel uit het hoofd kennen en de instrumentalisten! Speciale dank aan Katrijn, Dimana, Stefan en Nadya natuurlijk.

Ik wil hierbij graag iedereen bedanken die aan dit concert meegewerkt heeft en zeker ook alle ouders die met jullie naar Huldenberg gereden zijn.

In de kantlijn wil ik graag ook zeggen dat alle kinderen vanaf het tweede leerjaar verwacht worden aanwezig te zijn op alle concerten. Van de eerste stem waren er slechts 2 kinderen van de lagere school aanwezig! Dank je wel, Dagmar en Ina. In het totaal ontbraken er 14 zeer goede stemmen, waarvan ik verwacht had dat ze er wel gingen zijn. Geef nu zelf toe, dit kan toch niet.

We moeten deze maand beslissen of we naar Neerpelt gaan en in welke reeks we ons willen inschrijven. Ik wil dit graag vrijdag tijdens de repetitie met jullie allemaal bespreken. Ik vind dat we ons alleen kunnen inschrijven als iedereen (zowel lagere school als middelbaar) bereid is zich voor de groep in te zetten. We vormen samen één koor, dan gaan we ook samen naar de wedstrijden.

De oudsten mogen zeker ook tips geven over welke stukken ze graag zouden willen zingen. Denken jullie daar alvast over na tegen vrijdag?

Geniet nog van de extra vrije dag en tot vrijdag,

Katrien