OP nieuwsbrief 2017-03-17 - zondag


Beste orgelpijpje en ouders

Blijkbaar hebben sommigen de nieuwsbrief van 05/03 niet ontvangen. Daarom een korte herhaling voor het provinciaal tornooi komende zondag:

Voor het volgende optreden vraag ik een 15-tal vrijwilligers. Op vrijdag 31/03 (tijdens de repetitie) zal Ann De Pauw (mama van Sara en Lotte) jullie begeleiden vanuit de kerk naar het HHH om het techniek- en wetenschapslied te zingen voor enkele schepenen van de stad Leuven. Dit kadert in een project dat techniek en wetenschap wil promoten in lagere scholen.

We oefenen dit lied tijdens de repetitie van 24/03. Het is de bedoeling dat jullie dat dan (zonder dirigent) kunnen zingen, ik doe gewoon de repetitie verder tot 18.00 uur. Jullie vertrekken dan om 17.15 uur op de repetitie en kunnen rond 18.10 uur afgehaald worden op de parking aan de Naamsesteenweg.

Nog enkele losse mededelingen:

Vergeet niet de betalingen en nodige papieren voor de reis in orde te brengen tegen 14/04. De betaling kan op het rekeningnummer BE44 4220 0808 8145 (in de brief die jullie op papier meekregen staat een 44 tekort in het rekeningnummer!)

Heb je vragen over de activiteiten, dan kan je steeds mailen naar info@orgelpijpjes.be of je leest de nieuwsbrief na op website www.orgelpijpjes.be Alle nieuwsbrieven vind je terug onder de rubriek ‘nieuwsbrieven’.

Verder wil ik nog even herhalen dat gsm-gebruik tijdens de repetitie niet toegestaan is. We vragen uitdrukkelijk de gsm in de schooltas te laten of op het altaar te leggen tijdens de repetitie.

Tot zondag, slaap goed, eet gezond en dan zingen we de pannen van het dak!

Katrien