OP nieuwsbrief 2016-10-05 - spaghetti-avond 22 oktober


Op zaterdag 22 oktober zijn we toe aan de zestiende editie van onze onvergelijkbare spaghetti-avond.

Wij verwachten graag alle Orgelpijpjes, familie, vrienden, kennissen en sympathisanten. Kortom al wie het koor een warm hart toedraagt, is vanaf 17.00 uur van harte welkom in het Pakenhof (zaal naast de kerk van O.L.V.-Troost).

Programma:

Inschrijven:

Mogen we u vragen in te schrijven via onderstaande strook en deze volledig ingevuld ten laatste op 19 oktober terug te bezorgen tijdens de repetitie of (en dat hebben we het liefst) via onze website http://orgelpijpjes.be/op/index.php/spaghetti. Vergeet vooral niet te vermelden rond welk uur je wenst te eten.

Dessert maken

Mocht u de tijd vinden om een dessert te maken dan hebben we die graag in de zaal tegen 17.00 uur.

Hulp in keuken en zaal

We kunnen jullie hulp in de keuken en in de zaal zeer goed gebruiken. In de doodlehttp://doodle.com/poll/3b59iwsy7a3idwkq kan je aanduiden op welke uren je kan helpen en welke taken je wil uitvoeren.

We kijken uit naar uw komst!