OP nieuwsbrief 2016-02-23 - planning februari en maart


 

Nieuwsflits 2016-02-23

planning februari en maart


Beste orgelpijpje en ouders

Allereerst wil ik jullie hartelijk danken voor alle blijken van medeleven die ik van zoveel mensen mocht ontvangen bij het overlijden van mijn vader, Guido. Een fantastisch koor van meer dan 100 leden en oud-leden die speciaal voor hem nog één keer samen kwamen om te zingen, … hij zou er zelf zo van genoten hebben.

Met onze groep blijven we natuurlijk verder zingen en om alle optredens van eind april/begin mei tot een goed einde te brengen, komt er vanaf nu toch wel een zware koorperiode aan.

Probeer in de eerste plaats geen enkele repetitie meer te missen en te voorzien dat je van 16.00 uur tot 18.00 uur aanwezig kan zijn. Verleden week waren er tegen kwart voor 6 zo weinig aanwezigen dat het bijna geen zin meer had nog verder te repeteren. Dit kan natuurlijk niet. Slechts een 3-tal kinderen vroegen omwille van een andere activiteit vanaf het begin van het jaar de toestemming iets vroeger te vertrekken. Als dat er meer worden, zullen we te veel extra repetities nodig hebben na de paasvakantie en dat is niet eerlijk voor wie altijd de hele repetitie aanwezig is.

Deze vrijdag (29/2) wordt er met Klara, de Hongaarse uitspraakcoach, gewerkt. Dit is voor iedereen zeer belangrijk.

Op vrijdag 4/3 komt de regisseur (Jerry Olbrechts) van de theaterproductie ‘Kreis und Linie’ waar we aan meewerken op 23 en 24 april in de schouwburg. Op deze repetitie verwacht ik uiteraard ook iedereen.

Zondag 13/3, 10.00 uur: Gezinsviering, tweede voorbereidende viering voor de Eerste Communie (inzingen om 9.30 uur)

Woensdag 23/3, 19.00 uur tot 20.30 uur: eerste kennismaking met alle spelers, dansers en figuranten voor ‘Kreis und Linie’ in het centrum Alvinnenberg, G.Feremanslaan 27, 3001 Heverlee. . Blokkeer ook alvast de generale repetitie op donderdagavond 21 april in de schouwburg van 18.00 uur tot 21.00 uur.

Donderdag 24/3, 19.00 uur: viering van Witte Donderdag (inzingen om 18.00 uur, uniform met wit hemd, meerstemmige viering!)

Zondag 27/3, 10.00 uur: gezinsviering Pasen (inzingen om 9.30 uur, uniform met wit hemd)

De repetities in de paasvakantie gaan gewoon door. Voor de repetitiedagen in Watou (4 tot 7 april) komt verder deze week meer informatie.

Deze brief vind je ook terug op de website www.orgelpijpjes.be

Alvast bedankt voor jullie fantastische inzet!

Katrien


Een foutje gevonden?  Laat het ons weten!

Ken je oud leden of sympathisanten? Via aangepaste nieuwsbrieven blijven ze op de hoogte van onze activiteiten.

Contact


Email: info@orgelpijpjes.be

Website: www.orgelpijpjes.be